logo

Medlem af lki.dk

Bliv medlem af lki.dk, og hjælp med at gøre internettet mere brugervenligt.

Du kan støtte lki.dks arbejde ved at blive medlem. Medlemskabet er gratis og uforpligtende, hvilket du kan læse mere om i foreningens vedtægter længere nede på siden.

Du bestemmer selv, om du vil hjælpe lki.dk aktivt eller passivt. Aktiv hjælp kan fx være anmeldelse af en fejlende hjemmeside. Det kan være hjælp med at lave en teknisk beskrivelse af sidens problem, så det bliver muligt at hjælpe virksomheden med at rette fejlen. Du kan også deltage i debatten i vores forum, hvor vi beslutter, hvilke virksomheder der skal kontaktes, og hvor foreningens virke drøftes. Og du kan udbrede kendskabet til lki.dk ved at fortælle andre om vores arbejde, fx ved at linke til vores sider. Du er velkommen til at bruge nedenstående banner, hvis du linker til lki.dk.

lki.dk-banner

Vedtægter for foreningen lki.dk

§ 1
lki.dk arbejder for, at danske hjemmesider kan bruges af alle, uanset hvilken type af computer og programmer der benyttes. På samme måde som et tv-signal kan ses på alle tv-apparater uanset størrelse og fabrikat.
§ 2
lki.dk er politisk og økonomisk uafhængig. Alle der ønsker det, kan optages som medlem. Det gælder også virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
§ 3
Medlemskabet er gratis, og det medfører ingen økonomiske forpligtelser.

Du kan melde dig ind i lki.dk via vores indmeldelsesformular. Og du kan finde en oversigt over medlemmerne på medlemslisten.