logo

lki.dk's mission

På denne side gør vi rede for vores mission.

Målsætning

lki.dk arbejder for, at danske hjemmesider kan bruges af alle, uanset hvilken type af computer og programmer der benyttes. På samme måde som et tv-signal kan ses på alle tv-apparater uanset størrelse og fabrikat.

Den internationale organisation W3C har udarbejdet et sæt standarder for, hvordan man laver hjemmesider, der netop kan bruges af alle, men alt for mange ignorerer standarderne.

lki.dk vil derfor udbrede kendskabet til standarderne og ikke mindst formidle de fordele, som brugen af standarderne medfører. For offentlige myndigheder vil det medføre den tilgængelighed, som de lovmæssigt er forpligtet til at tilbyde. For virksomheder vil det betyde forøget omsætning, fordi man når ud til en bredere kundekreds, og for private hjemmesider vil det betyde flere besøgende på hjemmesiden. Brugen af standarderne vil desuden fremtidssikre hjemmesiderne, så de også virker i morgendagens programmer og webapparater.

Metode

lki.dk vil gennem denne hjemmeside informere om fordelene ved at benytte standarderne og samtidig udrydde nogle af fordommene om dem. Hjemmesiden indeholder oplysninger om standarderne, og der er værktøj, der f.eks. kan hjælpe virksomhederne med at stille de rette krav til webbureauet.

Herudover vil lki.dk tage kontakt til virksomheder med ikke-tilgængelige hjemmesider, hvor vi vil oplyse om problemerne med siden og komme med forslag til, hvordan der kan rettes op på problemerne. lki.dk vil også benytte andre medier til at formidle budskabet om standarderne og ikke mindst de økonomiske konsekvenser, det kan have ikke at følge dem.

lki.dk samarbejder desuden med relevante organisationer og virksomheder for at opfylde målsætningen.

lki.dk drives af frivillige. Vores rådgivning og arbejde er uvildig og ikke underlagt økonomiske interesser.

Du kan kontakte os ved at skrive til info@lki.dk.