logo

Hall of Shame: Dansk Kano og Kajak Forbund

Optaget i Hall of Shame tirsdag d. 2/9-2008

Problemet

Hvis man besøger http://www.kano-kajak.dk med et "forkert" program, risikerer man at ikke kunne se menuen, eller at indholdet mangler på nogle af siderne

Årsagen

Menuen er lavet med et JavaScript, der ikke virker i alle programmer, fx virker det ikke i Opera. Der optår også nogle gange fejl med menuen i andre programmer, som fx Firefox. Det manglende indhold på nogle af siderne skyldes fejl i css-koderne. Fx er farven i nogle css-stile angivet som Verdana. Verdana er ikke en farve, men en skrifttype.

Dokumentation